HomeBackForwardCoordinates Contact us

 

Museum Collections

During the seventy years of its existence, the Shirak Regional Museum has collected tens of thousands of exhibits which represent the material and spiritual culture of the historic region of Shirak. Many of these exhibits are unique and have particular scientific and cultural value. The exhibits of the Museum are classified in the collections of archaeology, ethnography, anthropology, numismatics, heraldy, fine arts, old photo-pictures, modern history, as well as other documentary materials of recent periods in history.

Photo Gallery
Videoalbom
Exhibitions
Publications
Shopping
Silver Dagger

Ritual Vessel

 

UNESCO

HISTORY.RU - Internet Historic Project @PAUTINA.NET Catalogue  

©2003. Շիրակի երկրագիտական թանգարան. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Տվյալ կայքից օգտագործված բոլոր նյութերի համար հղումը թանգարանի նկատմամբ պարտադիր է:
Կապնվել վեբ-դիզայներին