HomeBackForwardCoordinates Contact us

 

Коллекции Музея

В течении 70-и лет сущес-твования музея здесь накопленны реликты материальной и духовной культуры Ширака, многие из которых уникальны и имеют огромную научную и культурную ценности.
Экспонаты музея сосре-дото-чены в коллекциях палеонто-логии, археологии, этногра-фии, антропологии, нумизма-тики, гералдики, изобрази-тельного искусства, старых фотографий, документов но-вой и новейшей истории.

Фотогалерея
Видеогалерея
Выставки
Публикации
Покупки
Серебрянный кинжал

Зоомортный сосуд

 

UNESCO

HISTORY.RU - Internet Historic Project @PAUTINA.NET Catalogue  

©2003. Շիրակի երկրագիտական թանգարան. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Տվյալ կայքից օգտագործված բոլոր նյութերի համար հղումը թանգարանի նկատմամբ պարտադիր է:
Կապնվել վեբ-դիզայներին